Asociația alternative rurale

Trasee turistice in tara fierului

Detaliile proiectului

Asociația alternative rurale

2015

PNDR 313

Trasee turistice in tara fierului

Valoarea investiției fără TVA:
44.000 lei

Valoare nerambursabil: 44.000 lei

Materiale promotionale de natura revistelor de promovare si a hartilor, ce au fost distribuite cu titlu gratuit turistilor, cu scopul de a facilita accesul la informatii si, implicit, de a dezvolta activitatile turistice si a valorifica potentialul turistic al zonei omogene formate din comunele Teliucu Inferior, Ghelari, Toplita si Bunila.

Proiectul următor
TOP